NINNA NANNA

(traditional from Carpino (Fg) / arr.: M. Durante) [ita]
Oh ninnë ninnë ninna nannë

stu figghjë cë vò ‘ddurmì vo fa la nannë

jannë Madonn e jannëtëlu pigghjë

e purtëlë passiannë a custë figghjë

e sonnë sonnë, sonnë ‘ngannatòrë

tu vu ‘ngannà stu figghjë bonëfëgghjolë

e nennë ninnë e nennë ninna bellë

lu sonnë ‘nanzë all’occhjë mo cë në venë

e nennë ninnë e nennë ninna nannë

lu benë dëlli figghjë sonë li mammë

e ninnë ninnë e quantë të vogghjë benë

së benë nun të vulèssë ijë nun të cantàssë

Oh ninnë ninnë ninna nannë

stu figghjë cë vò ‘ddurmì vo fa la nannë

oh ninna ninna ninna nanna

questo figlio vuole dormire vuole fare la nanna

vieni Madonna e vieni a prendertelo e portalo a passeggio questo figlio

e sonno sonno sonno ingannatore

tu vuoi ingannare questo figlio, bravo figliolo

e ninna ninna ninna nanna bella

il sogno davanti agli occhi ora arriva

e ninna ninna ninna ninna nanna il bene dei figli sono le mamme

e ninna ninna e quanto ti voglio bene se bene non ti volessi io non ti canterei

oh ninna ninna ninna nanna

questo figlio vuole dormire vuole fare la nanna