AIORA

(lyrics: A. Tondo / music: M. Durante)

 

[en]

– the swing

 

e ci me perdu

ci è ca po capire ci me sta perdu?

sula li mei pensieri aggiu sanare

me dunduliciu

finché nu caciu ieu me dunduliciu

me tegnu stritta mpisa a ste catene

e ce aggiu fare

se lassu ste catine poi ce aggiu fare?

é megghiu moi catire o a quai nfucare?

who can understand if I’m getting lost

I alone must heal my own thoughts

I’m swinging until I fall down

Holding tight hanging to these chains

what should I do if I let go of these chains

is it better to fall down now or to suffocate here?